Historielaget ble 60 år i 2014.

Lørenskog historielag er 60 år.

Lørenskog historielag avholdt sitt første møte 21.januar 1954. Det var et mål for Romerike historielags leder Øyvind Ribsskog, at alle kommuner skulle ha sine lokale lag.  Han innkalte til et møte, der 15 historieinteresserte møtte fram. Møtet ble holdt i Herredstyresalen på Fjellhamar. På møtet ble det enighet om å danne et historielag i Lørenskog, og Magnus Brøsholen ble leder i et midlertidig arbeidsutvalg. Utvalget skulle utarbeide lover for laget, og den 29.mars 1954 kunne det første årsmøte holdes og laget var formelt stiftet Magnus Brøsholen ble Lørenskog historielags første formann. Dette var den spede start, og Lørenskog historielag har vokst jevnt og trutt på disse seksti årene. Ikke minst ser vi en økende interesse for lagets arbeid i antall nye medlemmer det siste året. Og veldig gledelig er det at vi ser en tendens til at vi er aktuelle for stadig yngre medlemmer.

Historielagets oppgaver Som det står i våre vedtekter, skal laget arbeide for å øke og utbre kunnskap om Lørenskogs historie. Vi skal vekke interesse for kulturliv, kulturminner og virke gjennom tidene. Vi blir ofte kontaktet og yter hjelp til privatpersoner som har spørsmål om så mangt, og skoleklasser og skoler som jobber med lokal historie. Forfattere av lokal litteratur hjelper vi også gjerne.  Gjennom lagets interesse for å gjøre bygdas historie levende, har vi et godt og nært samarbeid med Lørenskog bygdemuseum og Akershusmuseet. Vi er representert i museumsfaglig råd og driftsråd. Vi blir ofte spurt om å bistå på mange forskjellige måter. Nå sist var det Kirken som kontaktet oss, da de gjerne vil ha hjelp av oss til å forskjønne alteret i Lørenskog kirke.

Lagets aktiviteter. Alle våre møter og turer er populære, med godt oppmøte. Vi har rundt fem åpne møter i året med foredrag. De holdes på Lørenskog bygdemuseum. I løpet av fjoråret hadde vi et par møter i andre lokaler. Det ble avholdt et møte på den nye Hammer skole. Der var skolen i Lørenskog, sett i historisk perspektiv, tema. Vi holdt også et møte på Bøndernes hus, der tidligere lensmann J. Brun kåserte om sin tid på Romerike. Et par vandringer blir også årlig arrangert. I fjor var vi på en skogtur, og var også en arkeologisk vandring i Losby.

Viktige oppgaver i framtida. Vårt mål for driften ligger i tidligere nevnte vedtekt. For å kunne formidle bygdas levende historie, har vi gjennom årene produsert tre hefter vi har til salgs. Disse og annen lokal litteratur selger vi på åpne museumsdager og når vi har åpent kontor. Vi har selvfølgelig ambisjoner om å lage flere hefter, og tar gjerne i mot innspill og hjelp til å få realisert slike prosjekter. Det er mange av våre eldste der ute som har historier å fortelle. Blir ikke disse historiene skrevet ned eller tatt opptak av, vil de en dag forsvinne for oss. Her har vi i grunnen en oppgave alle og en hver, for det er viktig å ta vare på historier fra levd liv mens de ennå huskes. Og de fleste eldre vil mer enn gjerne bidra.

For ikke å snakke om alle lokalhistoriske bilder som finnes i mange hjem. Vi ønsker på sikt å digitalisere historiske bilder og bygge opp en bildebase.  Vi bor i en bygd med store og raske forandringer, så bilder fra tidligere tider ser vi som viktig å ta vare på og gjøre tilgjengelig. Og ikke minst, framtidens historie skapes nå. Derfor er det viktig å dokumentere nåtiden også, spesielt med tanke på bilder og forandringer i bygda. Videre er vi i samarbeid med museet med på å utvikle driften på Skårer gård. Det er nå en ny utstilling på trappene, som vi bidrar til å få i stand denne våren. Og sist, men ikke minst, satser vi på gode aktiviteter for medlemmer og andre interesserte gjennom gode møter og vandringer.

For å være tilgjengelig for publikum og medlemmer, er kontoret bemannet på onsdager fra kl.15.00. til 19.00. med unntak av skolens ferier. Vi opplever at dette settes pris på av mange, og til tider kan det være mye folk innom disse ettermiddagene. Vi er alltid representert når Lørenskog bygdemuseum har sine arrangementer. Da er vi å treffe på kontoret, og også rundt i museet. Ofte bistår vi med omvisning og guiding rundt i utstillingene. Lørenskog historielag har egen hjemmeside, som vi i disse dager oppgraderer til å bli en informativ side for både medlemmer og andre interesserte. En facebookside er også i startgropen. Vi ønsker å være synlige både digitalt og i den virkelige verden. Og med åpent kontor er vi enkle å komme i kontakt med. Aktivitetene våre er åpne for alle, og blir annonsert på hjemmesiden og under rubrikken ” Det skjer” i RB. Lørenskog historielag ønsker å være tilgjengelig for alle og en hver, så nøl ikke med å ta kontakt med oss.

Øke og utbre kunnskaper om Lørenskogs historie