Om oss

Velkommen til historielaget

Historielaget har en utfordring ved å bringe kunnskap om fortid og nåtid.

Lørenskog er i forandring. Det som en gang var kulturlandskap er i dag preget av en urban utvikling. Bondesamfunnet er det snart bare rester igjen av. Vi må ikke bli historieløse. Gamle «lørenskauinger» har mye å fortelle om liv og virke i bygda og dette kan bringe mye historie opp til overflaten. Den kunnskap som blir samlet inn, deler vi gjerne med andre. Her er stoff til utstillinger og publikasjoner. Og vi møtes til trivelig samvær på kurs, møter og turer til historiske steder i og utenfor bygda.

«Lørenskog Historielag har til formål å øke og utbre kunnskaper om Lørenskogs historie og vekke interesse for kulturliv og virke i bygda gjennom tidene. «Lørenskog Historielag ble stiftet 21. januar 1954.
Laget er tilsluttet Romerike Historielag som er en fellesorganisasjon for 17 lokale historielag. Lagets tilholdssted er på Lørenskog bygdemuseum, hvor vi har kontor og et omfattende arkiv. Møtevirksomheten er også lagt hit. Vi har en rekke bøker om Lørenskog til salgs til en rimelig pris.

MEDLEMSKAP

Ønsker du å bli medlem i Lørenskog Historielag kan du melde deg inn ved å sende oss en mail til  lorhist@online.no. Det koster kr 300,- i året. Du kan også betale inn direkte til kontonr: 0530 39 56133.  Eller VIPPS:  10915. Merk betalingen med «nytt medlem».

Husk e-postadresse fordi vi sender ut det meste av vår informasjon via mail.

Øke og utbre kunnskaper om Lørenskogs historie