Medlemskap

Det koster kr 300,- pr person  i året for medlemskap

Ønsker du å bli medlem i Lørenskog Historielag kan du melde deg inn ved å sende oss en e-post eller klikk her

Oppgi: Navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Du kan også betale inn direkte til kontonr: 0530 39 56133.

Merk betalingen med «nytt medlem».

Husk e-postadresse vi sender ut all informasjon via mail

Øke og utbre kunnskaper om Lørenskogs historie