Julemøte i Lørenskog historielag

Tid og sted: Tirsdag 13 desember kl 18:30. Lørenskog Hus møterom Framtia/Snippen i 8 etg.

«God jul – julens tradisjoner» et foredrag av Geir Thomas Risaasen

Måten vi feirer jul i dag er sammensatt av elementer fra det gamle bonde­samfunnet, av borgerskapets tradisjoner på 1800-tallet og av etterkrigstidas kjøpekultur.

Hvilke endringer førte kristninga av jula på 1000-tallet med seg? Hvordan feiret man jul i det før-industrielle bondesamfunnet? Hvilke «nye» skikker kom inn i den norske julefeiringa på slutten av 1800-tallet? 

Etter møtet vil det bli en enkel servering.