Medlemsmøte – 18 oktober

«Sagelvas historie – fra Elvåga og Losbyvassdraget til Nitelva»

Et foredrag av Steinar Bunæs

Sted: Lørenskog Hus – Møterom Framtia/Snippen Tid: Tirsdag 18 oktober kl 18:30.

Sagelva har sine hovedkilder i Elvåga og Losbyvassdraget som ligger i Østmarka. Derfra renner elva gjennom Lørenskog, der den heter Fjellhamarelva, inn i Skedsmo ved Fjellhamarveien, videre gjennom Sagdalen før den munner ut i Nitelva. Langs hele vassdraget er det registrert navn på i alt 49 sagbruk. Tettest lå sagbrukene i Sagelva der det i første halvdel av 1800-tallet på det meste fantes 30 sagbruk og fem møller. Da vannsagene ble fortrengt av dampdrevne sagbruk fra omkring 1860, ble det etter hvert opprettet annen industri i Sagdalen og i Strømmen som utviklet seg til et tettsted.

Steinar Bunæs forteller mer historien til Sagelva og den industrien som en gang fantes langs denne.

Det blir en enkel servering etter møtet.

Steinar Bunæs