Medlemsmøte 8 februar

Mystikk og overtro i Oslomarka av Even Saugstad

Alle medlemmer får invitasjon til møtet med eksakt tid og sted ca. 14 dager før.

Litt om innholdet i foredraget: For 150 år siden kunne du treffe på både huldra og nissen i Oslomarka – i alle fall ifølge sagn og historier fra den gangen. Og var man riktig heldig – eller kanskje uheldig – kunne man også få besøk av et gjenferd i seterstua, på husmannsplassen eller ved tømmerhoggerbålet. I foredraget forteller Even Saugstad blant annet om Troll-Eli på Myrsetra, fandens lykteskinn ved Nøklevann, gjenferdsgravfølget ved Vangenveien og mystiske luftspeilinger ved Kløftetjern. Nissen på Nuggerud, huldra ved Trollvann og gjenferdet på Losby blir også omtalt. Vi tar også turen til De Dødes Tjern og får høre om tidligere tiders signekarer – datidens «Snåsamenn». De fleste historiene er fra våre oldeforeldres tid, men også noen viser uforklarlige hendelser i dagens Oslomark. Even Saugstad ga i 2017 ut boka «Mystikk og overtro i Oslomarka». Han drev i 11 år serveringsstedet Sandbakken i Østmarka og har tidligere skrevet en rekke bøker med tema friluftsliv og lokalhistorie.

På møtet vil du kunne kjøpe boken «Mystikk og overtro i Oslomarka» til spesialpris.

Mystikk og overtro i Oslomarka