Aktiviteter fremover

2020 ble et annerledes år også for Lørenskog historielag. Covid-19 satte en stopper for våre aktiviteter.

Årsmøtet 2021 avholdes mandag 16 august. Sted: Losby Gods. Årsmøte dokumenter sendes til alle medlemmer i løpet av juli.