Aktiviteter fremover

2020 ble et annerledes år også for Lørenskog historielag. Covid-19 satte en stopper for våre aktiviteter.

Årsmøtet 2021 er utsatt på ubestemt tid

Vi vet ikke hvordan 2021 blir, men forhåpentligvis kan vi starte opp igjen med våre aktiviteter i løpet av våren/sommeren. Alle våre medlemmer vil få invitasjon til aktiviteter, de blir også annonsert på vår Facebookside.