Årsmøteprotokoller

 

Protokoll fra årsmøte 13. mars 2018 se PDF fil.

Protokoll årsmøte 13.mars 2018

Protokoll fra ekstrordinærtårsmøte 23. mai 2017 se PDF fil.

Protokoll ekstraordinært årsmøte 23.mai 2017

Protokoll fra årsmøte 14. mars 2017 se PDF fil.

Årsmøte protokoll 2017

Protokoll fra årsmøte 15. mars 2016 se PDF fil.

Årsmøte protokoll 2016

Protokoll fra årsmøte 17. mars 2015 se PDF fil.

Årsmøte 2015 sluttprotokoll

Protokoll fra årsmøtet 18. mars 2014 se PDF fil.

Årsmøte 2014 Sluttprotokoll