Aktiviteter i slektsgruppa

Møtevirksomheten starter opp igjen til høsten

  • 9 september
  • 23 september
  • 7 oktober
  • 21 oktober
  • 4 november
  • 18 november

Alle møter avholdes på Skårer gård – Våningshuset kl 19 – 21. Møtevirksomheten avhenger av myndighetenes råd. Kursene er gratis for medlemmer av Lørenskog historielag. Leder for slektsgruppa er Sylvi Borge . For spørsmål og deltakelse ta kontakt på mail sylvi.borge@getmail.no eller lorhist@online.no