Reåpning av hoppbakken Kirkerudkollen

Tid og sted: Søndag 27 november kl 12:00. Unnarennet i Kirkerudkollen.

Historielagets Setergruppe har gjort en enrom innstas ved å rydde hoppbakken Kirkerudkollen. Det har krevd ni dugnader for å ferdigstille denne jobben.

I den anledning ønsker vi en markering, og vi inviterer til «åpning» av bakken.

Legg turen innom søndag 27.november kl 12.00. Vi ordner med toddy som seg hør og bør i en hoppbakke. Og noen historier fra den gang bakken var i bruk. La deg imponere av bakkens størrelse ( bakkerekord 64,5, m). Bakken var den største på Romerike en tid.

Vi ordner med toddy som seg hør og bør i en hoppbakke. Og også noen historier fra den gang bakken var i bruk,

Det er ikke parkering ved bakken eller i Kirkerudveien. Nærmeste parkering er ved Losby. Noe lenger er det fra Sørlihavna. Hvis noen av helsemessige grunner trenger å kjøre bil, så kan vi se hva som finnes av parkering i nærheten. Gi i så fall beskjed:)

Håper vi sees

Julemøte i Lørenskog historielag

Tid og sted: Tirsdag 13 desember kl 18:30. Lørenskog Hus møterom Framtia/Snippen i 8 etg.

«God jul – julens tradisjoner» et foredrag av Geir Thomas Risaasen

Måten vi feirer jul i dag er sammensatt av elementer fra det gamle bonde­samfunnet, av borgerskapets tradisjoner på 1800-tallet og av etterkrigstidas kjøpekultur.

Hvilke endringer førte kristninga av jula på 1000-tallet med seg? Hvordan feiret man jul i det før-industrielle bondesamfunnet? Hvilke «nye» skikker kom inn i den norske julefeiringa på slutten av 1800-tallet? 

Etter møtet vil det bli en enkel servering.

«Vasshjulet i losby»

Historielagets maleri «Vasshjulet i Losby» av Tor Sværd Sørensen. Originalen har fått fast plass på Losby Gods. Maleriet er bare et av flere gjenstander knyttet til Losbyhistorien som eies av Lørenskog historielag og som nå oppbevares og blir tatt vare på av Losby Gods.

Historielagets kontor

Åpent annenhver onsdag

Historielagets kontor finner du innen for denne døren

Historielagets kontor er åpent annenhver onsdag. Ønsker du å kjøpe bøker eller hente bøker som er bestilt. Noe du lurer på ang historien til Lørenskog ? Kanskje vi kan hjelpe deg. Har du lokalhistorisk informasjon å bidra med? Foto, dokumenter, avisutklipp, fortellinger – da må du ta kontakt med oss.

Åpningstider høst/vinter 2022:

Fra kl 18:00 – 20:00

Kontaktinformasjon: E-post: lorhist@online.no Tlf: Leder Bjørn Tjønnås 41184041 (Ikke alltid tilgjengelig på dagtid)

Nedenfor ser du et lite utvalg av våre bøker til salgs. Bestilling sendes til lorhist@online.no eller kom innom åpent kontor. Vi er fleksible så andre dager kan avtales. Følg gjerne med på vår Facebookside.

Historielagets fotogruppe

Er du interessert i fotografering, foto og gamle bilder? Historielaget har en fotogruppe som skal arbeide med å samle inn gamle foto, avfotografering og ta vare på gamle bilder fra Lørenskog. Arbeidet innebærer også å dokumentere/beskrive bildene som vi får inn, samt å forsøke å identifisere eventuelle personer og steder. Ønsker du å være med i dette arbeidet eller har spørsmål ta kontakt med Historielaget på e-post ved å trykke her

Fotograf: Thomhav, C. Christensen (1857-1937) Datering: Ca 1910 til 1920 Sted: Lørenskog Akershus Se flere bilder på Kulturminnebilder, kulturminnebilder.ra.no Eller Riksantikvarens flickr side.

Romerike historielags årbøker

1953                          Pris:   20,-

1972                          Pris:   20,-

1975                          Pris:   20,-

1978                          Pris:   20,-

1980                          Pris:   20,-

1982                          Pris:   20,-

1984                          Pris:    20,-

1986                          Pris:    20,-

1988                          Pris:   20,-

1990                          Pris:    20,-

1998  «Middelalderen på Romerike               Pris:   200,-

2001  «Romerike mot oppgangstider            Pris:   200,-

2005  «Romerike i barokk og rokokk»          Pris:   200,-

2009  «Mens nasjonen våkner»                         Pris:   200-

2017  «I dampens tid»                                              Pris:   400,-

Pakke: årbøker fra 1998 – 2017 vår pris: kr 700,-

Bestilling sendes til lorhist@online.no kan hentes/betales på vårt kontor.

Betaling til konto:       0530 39 56133

VIPPS:                            10915

Eller kontant  

Øke og utbre kunnskaper om Lørenskogs historie